Jump to content
Forum Pszczelarskie - Pasieka "Banicja"

Vademecum rozmnażania drzew i krzewów miododajnych.


Quidam

Recommended Posts

Zgodnie z sugestiami, przedstawiam krótki zarys tematu z zakresu rozmnażania roślin. Bardzo trudno jest w sposób skondensowany i czytelny przedstawić wiedzę z tego rozległego działu. Spotkać możemy gatunki roślin, dla których musimy zastosować dedykowany sposób postępowania - chcąc je rozmnożyć. Na szczęście dla przeważającej większości gatunków, wiedza jaką przedstawiłem jest uniwersalna. Starałem się w niniejszym opracowaniu zwrócić uwagę Czytelników na najistotniejsze czynniki, mogące przydać się pszczelarzom, którzy chcą nasadzeniami wzbogacać swoją bazę pożytkową wokół pasiek. Stąd też obszerne opisy w odniesieniu do najłatwiejszych metod rozmnażania.


 

Vademecum rozmnażania drzew i krzewów miododajnych.

Istnieją dwa podstawowe sposoby rozmnażania roślin (pomijam kulturę hodowli tkanek in vitro) :

 1. generatywna – wysiew nasion,

 2. wegetatywna :

  a) ukorzenianie pędów,

  b) dzielenie karp, wykopywanie odrostów korzeniowych,

  c) szczepienie.

1. Metoda generatywna podstawowa, nie wymagająca szczególnej wiedzy (przy założeniu , że zrozumiemy podstawy). Siew nasion przeprowadzać możemy od wczesnej jesieni przez zimę do późnej wiosny. Z siewem jesiennym należy się powstrzymać do pierwszych spodziewanych przymrozków. Nasiona wysiane zbyt wcześnie np. w namiocie foliowym, mogą skiełkować jeszcze przed nastaniem zimy (mrozów), a wówczas siewki nie mają szans na przezimowanie.

Podłoże do wysiewu musi cechować się przepuszczalnością – najczęściej to mieszanina torfu z piaskiem (najlepiej płukanym) w stosunku 1:1 lub 1:2. Unikać należy substratów bardzo żyznych czy kompostu, ze względu na fakt, że mogą być nośnikami przetrwalników grzybów chorobotwórczych. Najlepiej jeśli podłoże w które siejemy, było jałowe pod tym względem.

Można siać wprost do gruntu w przygotowane uprzednio, odchwaszczone, dobrze spulchnione podłoże. Niestety w tym wariancie liczyć się trzeba ze znacznymi stratami, spowodowanymi przez gryzonie. Poza tym siewki, które skiełkują wczesną wiosna są narażone na częste, późne przymrozki.

Dlatego najrozsądniej siać w warunkach kontrolowanych (namiot foliowy, szklarnia, inspekt), gdzie możemy kiełkujące nasiona, młode rośliny lepiej pielęgnować (najbardziej optymalna metoda).

Można nasiona zaprawiać zaprawami nasiennym, chroniącymi przed chorobami grzybowymi, ale takie zaprawy wpływają na spowolnienie procesu kiełkowania.

Sieję rośliny od ponad 35 lat i od dawna nie stosuję już zapraw nasiennych. Wystarczy mi, że torf i piasek płukany wolny jest od patogenów ze świata grzybów (zgorzele siewek).

Siejąc do kuwet lub skrzynek drewnianych (unikać ze względu na pleśnienie materiału) liczyć się trzeba z tym, że taki materiał (głównie drzewa) powinien być przepikowany lub wysadzony do doniczek - gruntu jeszcze w tym samym roku.

Więc albo pikujemy kiełkujące nasiona w fazie liścieni lub pierwszych liści młodocianych do donic, lub czekamy do jesieni, wówczas siewki - które osiągnęły pożądane rozmiary - wysadzamy na miejsca stałe. Te słabsze można podhodować przez następne lata w donicach.

Zbiór nasion przeprowadzamy zazwyczaj przed osiągnięciem przez nie pełnej dojrzałości (kolor zmienia się z barwy zielonej na brązowawo-szarą), zrywając je z drzewa czy krzewu.

Tak zebrane nasiona po lekkim podsuszeniu, możemy przechowywać w szczelnych pojemnikach w lodówce (bez konieczności zamrażania) lub wysiać bezpośrednio do gruntu. Można zbierać również nasiona w pełni dojrzałe (suche i brązowe), ale tak wysiane przelegują w ziemi i kiełkują dopiero na drugą wiosnę od wysiewu (najczęściej - choć nie dotyczy to wszystkich gatunków).

Stratyfikacja nasion przeprowadzana jest głównie z dwóch powodów.

Część nasion różnych gatunków dojrzewa posprzętnie (zarodek nie jest w pełni rozwinięty i wymaga czasu do osiągnięcia pełnego rozwoju), lub przechowuje się duże partie w warunkach kontrolowanej temperatury i wilgotności przez wiele lat, gromadząc zapasy na lata nieurodzaju.

Z mojej praktyki - zebrane nasiona po wstępnym oczyszczeniu i podsuszeniu, przechowuję w lodówce (skrzynka na warzywa) do czasu wysiewu - a ma to miejsce zazwyczaj w X-XI. Wg mnie, najlepszą stratyfikację przeprowadza natura. Nasiona klonów odskrzydlam (wyłamuje lub odcinam aparat lotny) w ten sposób oszczędzam miejsce w kuwetach przy wysiewie. To samo wykonuje wysiewając nasiona lip. Obrywam podsadkę z szypułkami, a sieje wyłącznie kuliste orzeszki.

Wysiane nasiona przykrywam siatką zabezpieczającą je przed gryzoniami.

Sieję pojedynczo w otwory wykonane ostrym narzędziem (nasiona duże lub cenne). Nasiona drobne wysiewam rzutowo lub w rowki, przykrywając je warstwą płukanego piasku. Po tej czynności kuwetę podlewam i wstawiam do namiotu foliowego.

Przyjmuje się, że grubość przykrycia nasion powinna osiągać 1-2 grubości samego nasiona (czyli nasiono o średnicy 1 cm przykrywam 1-2 cm podłoża). Nasiona bardzo drobne (brzoza czy większość bylin) wciskam w podłoże za pomocą dociętej szyby lub sklejki, zamgławiam drobnokroplistym zraszaczem, i co pewien czas pilnuję aby wierzchnia warstwa gleby nadmiernie nie przesychała.

Można również rozłożyć na tak wysianymi nasionami kawałek foli lub szyby, ale zdarza się, że takie podłoże masowo opanowują glony, mchy lub porostnica wielokształtna. Można posypać takie miejsca sproszkowanym węglem drzewnym lub kupić środek Mogeton 25WP - na mchy i uciążliwą porostnicę.

Jeśli ktoś nie ma możliwości wysiewu jesiennego, może oczywiście przechowywać nasiona w lodówce przez okres zimy (bez jakiegokolwiek uszczerbku w zdolności kiełkowania). Pamiętać należy, aby co pewien czas zajrzeć do nich i sprawdzić czy nie dochodzi - w wyniku słabego podsuszenia - do procesu pleśnienia nasion (dość częste zjawisko). Wiosną - przed wysiewem - takie nasiona warto jest namoczyć w wodzie przez dobę, odsączyć z nadmiaru wody, lekko podsuszyć i natychmiast wysiać.

Z podsuszaniem wstępnym, trzeba mieć trochę wyczucia. Nie można ich suszyć na słońcu czy kaloryferze. Wykorzystuje do tego miejsca zacienione, z lekkim przewiewem. Nawet nasiona zebrane w prawidłowej fazie dojrzałości (wspomniane przejście z barwy zielonej w brązowawą), nadmiernie przesuszone – tracą zdolność kiełkowania na wiosnę przyszłego roku i przelegują.

Nasiona z mięsistych owoców (wiśnie, śliwy itp.) należy wydobyć ręcznie lub poddać krótkiemu procesowi fermentacji, pestki opłukać z resztek owocni, lekko podsuszyć i wysiać lub przechować. Takie nasiona należy częściej przeglądać, ze względu na to, że na pozostałościach z miąższu owocni, dość łatwo rozwijają się grzyby pleśniowe.

Nasiona klonów, lip, grabów czy jesionu można zbierać „na zielono” czyli przed osiągnięciem pełnej dojrzałości (VII-VIII). Takie nasiona zbieramy ręcznie z drzewa i natychmiast, bez podsuszania - po wstępnym oczyszczeniu - wysiewamy. Ten sposób postępowania daje nam prawie 100% wschody na wiosnę przyszłego roku. Niestety w tym wariancie, trzeba wykazywać się intuicją, aby nie zbierać nasion zbyt wcześnie, z niewykształconym zarodkiem.

Gdybyśmy zebrali nasiona lipy, graba czy klona w pełni dojrzałe (np. w listopadzie), przechowali w lodówce i wysiali wiosną, wówczas niewielki odsetek nasion (optymistycznie 25%) wzejdzie w roku wysiewu. Reszta powinna wzejść na wiosnę drugiego roku (czasami w trzecim roku).

Wskazane jest aby opisywać zebrane nasiona – pamięć jest zawodna, a w ten prosty sposób unikniemy problemów.

Siejąc nasiona uzyskujemy potomstwo o cechach rodziców. Rzadko zdarza się, aby potomstwu przekazywane były cechy odmiany (np. wielkość kwiatów czy obfitość kwitnienia). Osobniki o cechach nas interesujących, możemy rozmnażać tylko z zastosowaniem metody wegetatywnej (ukorzenianie – szczepienie).


 

2. Metoda wegetatywna :

a) ukorzenianie pędów – najbardziej rozpowszechniona metoda rozmnażania roślin z grup bylin, krzewów i niektórych gatunków/odmian drzew.

Wykorzystujemy w tej metodzie naturalny proces wytwarzania korzeni z tkanki twórczej (miazgi). W wyniku procesów twórczych, z tkanki przyrannej tworzy się kallus, a z niego korzenie. Aby ten proces przyspieszyć, stosuje się syntetyczne/naturalne hormony roślinne – auksyny (regulatory wzrostu roślin): kwas indolilo-3-octowy (IAA) ,kwas indolilo-3-masłowy (IBA), kwas naftylo-1-octowy (NAA) oraz kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy (2,4-D). Sprawę komplikuje fakt, że niektóre gatunki roślin ukorzeniają się lepiej przy zastosowaniu konkretnego kwasu. Można zastosować uniwersalny ukorzeniacz. Jest to mieszanina talku z dedykowanym kwasem w odpowiednim stężeniu (słabszym - jeśli ukorzeniamy sadzonki zielne i mocniejszym - jeśli ukorzeniamy sadzonki zdrewniałe). Na rynku dostępne są ukorzeniacze do roślin, a właściwie ich substytuty. W Polsce jest zakaz używania auksyn w ukorzeniaczach. Dlatego wykorzystuję dostępny w sprzedaży holenderski Rhizopon AA 0,5% -1%, dający mi 100% skuteczność.

- ukorzenianie pędów zdrewniałych; pędy z 2-5 pąkami ścinamy w okresie spoczynku roślin (wczesna zima). Pamiętać należy o tym, że ścinane pędy wiążemy w pęczki mając na uwadze ich geotropizm - czyli wierzchołek pączków na pędzie musi być skierowane do góry. Związane w pęczki pędy, wkładamy do lekko zwilżonego torfu i przechowujemy w piwnicy lub w workach foliowych w lodówce, pamiętając aby co pewien czas, lekko opryskać pędy wodą - by nie dopuścić do ich przesuszenia. Podłoże do ukorzeniania to torf lub mieszanina torfu z piaskiem, musi być przepuszczalne. Najrozsądniej jest ukorzeniać pędy w wielodoniczkach lub małych doniczkach, choć można zastosować kuwety wypełnione substratem. Wczesną wiosną (II-III) przygotowane wiązki pędów wyciągamy, ok.1 cm pod dolnym pączkiem (lub parą pączków) ścinamy pęd ukośnie ostrym nożem (krótkim cięciem), tak ściętą dolną część pędu zanurzamy w ukorzeniaczu, nadmiar talku otrzepujemy i wsadzamy we wcześniej przygotowany otwór w podłożu. Delikatnie wsuwamy (aby nie zetrzeć cienkiej warstwy ukorzeniacza) i lekko ugniatamy podłoże. Nad górnym pączkiem cięcie robimy ostrym nożem lub sekatorem, prostopadle, również w odległości ok.1 cm. Spryskujemy delikatnie wodą lub wodą z dodatkiem środka grzybobójczego na szarą pleśń. Przykrywamy folią i ustawiamy w miejscu nie narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych (półcienistym).

Ważne jest aby w okresie ukorzeniania, co może trwać nawet kilka tygodni, stale utrzymać wilgotność powietrza bliską 100% i wysoką (w okolicach 20°) temperaturę.

Można również ukorzeniane pędy w doniczce, przykryć ściętą butelka PET (bezbarwną), ustawioną dnem do góry.

Można – choć nie jest to konieczny warunek – naciąć bardzo płytko końcówką noża pęd wzdłuż po obu stronach, na odległość - na jaką zanurzymy go w ukorzeniaczu. Zwiększamy tym zabiegiem szanse na wytworzenie większej ilości korzeni. Ja do tego celu używam zwykłego noża do tapet z wymiennymi ostrzami.

Niestety większość drzew nas pszczelarzy interesujących, rozmnaża się głównie przez szczepienie lub wysiew nasion. Czasami z pozytywnym skutkiem uda się ukorzenić lipę czy robinię (akację). Ale okazy takie rosną słabiej i słabiej kwitną. Wyjątkiem jest tutaj wierzba, którą powinno się rozmnażać wyłącznie tą metodą.

- ukorzenianie pędów zielnych; w tej metodzie pędy są w pełnej fazie wzrostu (od V do VII). Wybieramy pędy, które przynajmniej w połowie noszą już cechę drewnienia (dojrzałości) – barwa zielona przechodzi w szarobrązową. Usuwamy wierzchołkową, niezdrewniałą (wiotką) część zostawiając 2-5 liści (2-5 pączków). Możemy skrócić liście o połowę używając nożyczek (szczególnie w przypadku roślin o dużej blaszce liściowej). Pozyskiwanie zrazów w tej metodzie należy przeprowadzać w godzinach porannych lub w chłodniejsze dni, nie narażając pędów na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Natychmiast (unikać dłuższego przechowywania) ukorzeniamy i wykonujemy czynności jak wyżej opisane. Dodatkowo usuwamy dolny liść nad wykształconym pączkiem, wsuwając przycięty pęd w ukorzeniacz. Ważne - aby zwracać uwagę na wilgotność powietrza i podłoża w okresie ukorzeniania. Pęd (z liśćmi) musi mieć dostęp do wody – nie można go przelać ani zasuszyć. Dobrze jest też, aby przynajmniej na tydzień-dwa, umieścić je w miejscu cienisty, stopniowo dozując ilość światła. Pędy należy bezwarunkowo opryskać środkiem grzybobójczym na szarą pleśń. Ukorzenianie następuje w tej metodzie bardzo szybko i już po kilku dniach może pojawić się najpierw kallus (tkanka przyranna w miejscu cięcia), a później korzenie. Rośliny ukorzenione przesadzamy na miejsce stałe lub do donic dopiero jesienią.

b) dzielenie karp, wykopywanie odrostów korzeniowych; metoda nie wymaga chyba wskazówek. Zawsze dzielimy karpy czy odcinamy ukorzenione odrosty w okresie pełnego spoczynku roślin – czyli późna jesień (po opadnięciu liści) lub późna zima-wczesna wiosna, przed ruszeniem wegetacji.

c) szczepienie; nie będę przy tej metodzie wnikał w szczegóły, ponieważ zawiera zbyt wiele niuansów. Skupię się tylko na ogólnych założeniach, reszta jest dostępna w formie książek czy w wirtualnym świecie. Już pisałem, że nauczyć się szczepić nie jest trudno, cały sukces polega na utrzymaniu optymalnych warunków w okresie zrastania się komponentów – podkładka+zraz.

Zasada główna - szczepimy rośliny aby uzyskać potomstwo ze 100% cechami rośliny rodzicielskiej (podobnie jak w przypadku ukorzeniania pędów). Podkładkami na których przeprowadzamy szczepienie, muszą być gatunki zgodne ze zrazem (sztobrem) – czyli klon zwyczajny szczepimy na klonie zwyczajnym, buk na buku, świerk na świerku, modrzew na modrzewiu itd.

Metod szczepienia jest mnóstwo, szczepimy głównie pod koniec zimy (w tunelu foliowym, szklarni) lub wczesną wiosną w gruncie. Możemy jeszcze szczepić – okulizować rośliny późnym latem. W tej metodzie wykorzystujemy nie cały odcinek pędu, a wyłącznie wycięty pąk z tarczką miazgi.

W wielkim skrócie – gatunki liściaste szczepimy przez stosowanie (ukośnie ścięte pędy), gatunki iglaste na przystawkę boczną. Pędy do szczepień muszą znajdować się w pełnym spoczynku (ścinane zimą), natomiast soki w podkładce muszą już krążyć (podkładka musi być już we wczesnej fazie rozwoju).

 

Na zakończenie, powtórzę zdanie, które jest moją sentencją tej pięknej pasji;

Zdrowa pszczoła « » bogata flora - Sana apis « » dives flora

  • Like 3
  • Thanks 3
  Link to comment
  Share on other sites

  • Paweł pinned and featured this topic
  • 2 months later...

  To prawda. Sadzonki zdrewniałe możesz pozyskać teraz. Najłatwiej uzyskiwać młode rośliny tym sposobem. Ukorzeniają się bez problemu, nawet bez zastosowania stymulatorów i to zarówno w gruncie jak i w namiocie.

  Siać też można. Mam obawy, że o tej porze część wartościowych nasion jest już poza strąkiem. Możesz siać całe owocostany ze strąkami. Nasiona łatwo kiełkują. Niczym je nie traktujesz. Wisząc na krzewie przeszły stratyfikację.

  Link to comment
  Share on other sites

  3 godziny temu, Quidam napisał:

  Wisząc na krzewie przeszły stratyfikację.

  Tak myślałem .

  Nasion jest ful . Strąki wszystkie zamknięte .
  One są z tych nie pękających .

  Sztobrów nie ma z czego pozyskiwać .
  Cały krzew , to zaledwie 3 witki :)

  Link to comment
  Share on other sites

  W dniu 6.11.2019 o 21:38, Quidam napisał:

  Panowie spokojnie.

  Nurtuje mnie pytanie - piszę całkiem szczerze - ilu z Użytkowników tego forum próbuje cokolwiek rozmnażać we własnym zakresie.?

  Bo odnoszę wrażenie, że dotyczy to głównie właścicieli pasiek hobbystycznych - choć mogę się oczywiście mylić ?

   

  Zapytam. W październiku pod koniec m-ca zakupiłem trochę nostrzyka i dodatkowo otrzymałem nasiona amorfy. Z godnie z zaleceniem wysiałem początek kwietnia następnego roku bezpośrednio do gruntu (dobrze żyznego)  Wschody były super. Na jesieni przesadziłem na stale miejsce i w tym roku już kwitły. Pozostałe nasiona z ub.r. posiałem w tym roku na wiosnę i żadna roślinka nie wzeszła. Przechowywałem w słoiku z suchym piaskiem (jak pierwszej zimy) na strychu budynku gospodarczego. Czy może być tak, że w drugim roku nie miały siły kiełkowania? chyba z amorfą tak jest. Obecnie posiałem w grudniu  a cześć planuje na wiosnę.

  Link to comment
  Share on other sites

  W dniu 6.11.2019 o 09:49, Quidam napisał:

  Gdyby było jak napisałeś, umieściłbym jedno zdanie - Nie warto bawić się rozmnażanie roślin i lepiej zostawić to szkółkom roślin ozdobnych. Skoro umieściłem w miarę szczegółowe opisy - to twoja sugestia jest nietrafiona.

   

  Można bawić się; najważniejsza rzecz w tym wszystkim - to aby zabawa dostarczała zainteresowanemu przyjemności.

  Będąc wiele lat temu na kontrakcie w tropikach, pewien pracownik złapał skorpina i tarantule,  włożył do wanny i drażnił żeby stoczyły walkę. Aż któreś go ugryzło. Poleciał do lekarza na kampie i opowiedział co było przyczyną. Lekarz odpowiedział, mogłeś pobawić się małym to byś miał dwie korzyści.   

  • Haha 1
  Link to comment
  Share on other sites

  9 godzin temu, harcerz1020 napisał:

  Przechowywałem w słoiku z suchym piaskiem (jak pierwszej zimy) na strychu budynku gospodarczego.

   

  Drobne - i nie tylko - nasiona najbezpieczniej przechowywać w lodówce (niskie temp.), przesuszone szybko tracą zdolność kiełkowania (choć nie jest to regułą).

   

  9 godzin temu, harcerz1020 napisał:

  Czy może być tak, że w drugim roku nie miały siły kiełkowania?

  Tak.

  Link to comment
  Share on other sites

  Ja bendę próbował sadzić żywopłot w tym roku.

   

  Macie jakieś pomysły jak to zrobić szybko, tanio i dobrze?

  Chodzi o jakieś 600 metrów, więc sporo.

  Będzie to się działo na podkarpaciu, nie wiem co to za gleba tu jest ale coś koło glin, iłów, coś takiego.

  Bardzo dobrze trzyma wode.

   

  Pozdrawiam.

  Link to comment
  Share on other sites

  Zależy co masz na myśli pisząc żywopłot.

  Domyślam się, że chciałbyś wysadzić szpaler roślin pożytkowych.

  Jeśli ma to być szybko, tanio i dobrze - to jedynie wariant posadzenia zrazów (sztobrów) 3-5 pąkowych wierzby spełni te kryteria...

  Link to comment
  Share on other sites

  Żywopłot - coś co za kilka lat będzie nie do przejścia.

  Planuje gęstą wysoką siatke leśną i żywopłot po zewnętrznej.

  Wierzba mi tak nie zakrzaczy (chyba?).

   

  Przeraża mnie ilość sadzonek/sztobrów żeby to obsadzić.

  Link to comment
  Share on other sites

  Zacznę od końca - 600 lub 300 zrazów wierzby (rozstaw 1 lub 2 m) to 2-3 godziny roboty.

  Jeśli coś sadzisz po zewnętrznej stronie siatki, to będą sarny i zające miały darmową stołówkę (ale przynajmniej rośliny się rozkrzewią bez strzyżenia)

  Jeśli chciałbyś coś bardziej szlachetnego to już trudno będzie połączyć szybko/tanio/dobrze...

  Szlachetne gatunki sadziłbym jednak po wewnętrznej stronie siatki.

  Link to comment
  Share on other sites

  4 godziny temu, BOROWY napisał:

  Żywopłot - coś co za kilka lat będzie nie do przejścia.

  Planuje gęstą wysoką siatke leśną i żywopłot po zewnętrznej.

  Wierzba mi tak nie zakrzaczy (chyba?).

   

  Przeraża mnie ilość sadzonek/sztobrów żeby to obsadzić.

  To zależy jaki chcesz ten żywopłot, wysoki, czy raczej niski 2-3m, szeroki czy węższy. Jeżeli wysokość żywopłotu nie ma znaczenia to wierzba może tak. Ja posadziłem trochę na jesieni irgi błyszczącej po 1 zł. sadzonka. Można później nie przycinać to będzie wyższy żywopłot. Na pewno tanio to posiałbym na rozsadniku amorfy, u mnie koniec lipca były wys. ponad 1,2m przyciąłem i jeszcze do jesieni się rozkrzewiła. Na drugi rok zakwitnie. Rozrasta się od korzenia. Ale jak ma być mocno zwarty to może irga.? Ale co byś nie posadził a zapewne szczególnie wierzba w tych nie naturalnych warunkach pogodowych potrzebuje w pierwszych latach podlewania. 

   

   

   

  Link to comment
  Share on other sites

  W połowie maja posadziłem 10 szt. Ewodi na rozsadniku i 10 szt. w doniczki, takie wybrakowane nie handlowe. Te w gruncie wyrosły na ponad 2m a w donicach do 1m. Na zimę wykopałem i trzymam w gospodarczym a zimy nie ma. Na wiosnę posiałem z nasion 3 gatunki ewodi ale zerowy efekt. Chyba za mały był drenaż w pojemniku i przemoczyłem.

  Nie udało mi się rozmnożyć wiosną kocimiętki nagiej na różne sposoby,  nasiona pobrane w październiku i zimowały w chłodnym miejscu. Również tymianku jeden posiany w grudniu i następny wiosną.     

  Link to comment
  Share on other sites

  7 godzin temu, BOROWY napisał:

  Ja bendę próbował sadzić żywopłot w tym roku.

   

  Macie jakieś pomysły jak to zrobić szybko, tanio i dobrze?

  Chodzi o jakieś 600 metrów, więc sporo.

  Będzie to się działo na podkarpaciu, nie wiem co to za gleba tu jest ale coś koło glin, iłów, coś takiego.

  Bardzo dobrze trzyma wode.

   

  Pozdrawiam.

  A nie jakiego pszczelarza o nazwisku Głaz nie znasz, też gdzieś z Roztocza, okolice Tomaszowa Lubelskiego, gdzieś tam.  

  Link to comment
  Share on other sites

  6 godzin temu, BOROWY napisał:

  Żywopłot - coś co za kilka lat będzie nie do przejścia.

  Planuje gęstą wysoką siatke leśną i żywopłot po zewnętrznej.

  Ligustr od wewnątrz, a głogi i dzikie róże po zewnętrznej .
  Przytnij nisko przy ziemi, a później wraz ze wzrostem 2x w roku coraz wyżej.
  Jak się rozkrzewi , to nie do przejścia .
   

  Link to comment
  Share on other sites

  W ten deseń myślę. Plus jeżyny - mam ich dużo w krzaczorach na polu, a to myślę powinno się dać rozmnażać jak malina.

  Przy ligustrze mnie przeraza ilość sadzonek ... ale coś trzeba robić, bo mi sarny pod oknami łażą. 

  Link to comment
  Share on other sites

  U mnie podstawą jest nieczęste koszenie i obserwacja. Wiele roślin dzięki temu znalazło się w "menu" pszczół tam gdzie mogę gospodarzyć. Melisa, jasnota biała, trochę jeżyn, agrest.  Bardzo polecam. Bardzo też w tym sezonie byłem zadowolony z podbiału, który przywiozłem z drugiego końca Polski. Mam nadzieję będzie się dalej rozwijał. Ale temat o drzewach... 

  Z drzewami to na razie wyszło mi uratować przed żałocznym ślimactwem kilka córek przedwojennej malinówki. Nie wiem co z tego będzie, bo z nasion. Podobnie wyłapałem kiełkującą pestkę śliwki renklody.

  Jak na razie wszystkie próby szczepienia czegokolwiek kończyły się u mnie porażką... może coś spróbuję w tym sezonie, chociaż nie pobrałem żadnych zrazów...

   

  O potędze niektórych roślin niech zaświadczy Jasnota, która u mnie na pszczoły czekała do końca 2019 roku (zdjęcie z 30.12.2019).

  43mwUxU.png

  Link to comment
  Share on other sites

  9 godzin temu, michal79 napisał:

  Bardzo też w tym sezonie byłem zadowolony z podbiału, który przywiozłem z drugiego końca Polski. Mam nadzieję będzie się dalej rozwijał.

   

  To gatunek wapniolubny, więc jeśli masz kwaśne gleby, wskazane jest wzbogacenie podłoża wapnem (ja stosuję dolomit - solidnie), chociaż będzie wegetował, rosnąc w glebie o odczynie kwaśnym.

  Swoją drogą to ciekawe, w moim rejonie często spotykany na nieużytkach, wzdłuż rowów - jest bardzo ekspansywny. Roślina ruderalna.

  Link to comment
  Share on other sites

  W dniu 20.01.2020 o 10:44, lalux5 napisał:

  Bardzo fajny żywopłot wychodzi z rodzimego świerka  . Należy przycinać aby gęstniał , sadzonki tanie , no i ....pachnie  a nie śmierdzi jak niektóre tuje.

  Wbrew pozorom świerk jest cenną rośliną dla pszczół thumbsup.gif a jednocześnie i spełniającą inne walory w architekturze naszych zieleni,  doświadczyłem to wielokrotnie obserwując pszczoły i widząc chmary pszczół na świerkach . Młodzi pszczelarze w większości by nawet tego nie zauważyli ?

  Link to comment
  Share on other sites

  U mnie oliwniki i rokitniki strasznie uciekają do słońca .
  Nie rosną całkiem w cieniu , tylko pomiędzy ulami a stawem .
  Tak się wyciągają na południowy wschód , że co rok muszę je  bardzo mocno przycinać , żeby przejść nad wodą .
  Drugi minus zauważyłem w 2019 kiedy 3 rójki jedna po drugiej uwiązywały się w tym samym miejscu na pniu oliwnika .
  Cierniste doświadczenie . Kto zna oliwnik ,ten wie .
  Po trzeciej rójce w tym samym miejscu piła poszła w ruch 
  Wyciąć wszystkich szkoda , a na przesadzenie są już za duże . Więc wciąż rosną .

  Link to comment
  Share on other sites

  Join the conversation

  You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

  Guest
  Reply to this topic...

  ×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

    Only 75 emoji are allowed.

  ×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

  ×   Your previous content has been restored.   Clear editor

  ×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  ×
  ×
  • Create New...

  Important Information

  By using this site, you agree to our Terms of Use.